Bérleti feltételek

A PS MOBIL Kft. (továbbiakban bérbeadó) az alábbi feltételekkel adja bérbe a gépkocsiit.

Megrendelés: A megrendeléseket személyesen, telefonon vagy e-mailen is elfogadjuk, jogi személy esetén kizárólag e-mailben.

Bérleti idő: Minimálisan 1 nap (24 óra), minden megkezdett nap egész napnak számít, de az elszámolások órára pontosan történnek.

Gépkocsit bérelhet:

Magánszemély esetén:

 • Autót bérelhet, aki elmúlt 21 éves és rendelkezik legalább 1 éves vezetői engedéllyel
 • Érvényes személyi igazolvány, és érvényes jogosítvány
 • Lakcímkártyával tudja igazolni magát, illetve a megfelelő kaucióval rendelkezik
 • Adókártya vagy közüzemi számla (névre, címre szóló)

Vállalkozás esetén:

 • Cégkivonat, vagy a legutóbbi cégbírósági végzés és aláírási címpéldány.
 • Ha nem az aláírásra jogosult az eljáró, akkor hiteles meghatalmazás.
 • A vállalkozás legutóbbi bankszámlakivonata
 • A gépkocsit vezető (k) adatai

A gépkocsit vezetheti, aki:

 • Érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik
 • Adatai szerepelnek a szerződésben
 • Jogi személy esetén adatai a megrendelő faxon szerepelnek.

Fizetési feltételek:

 • Készpénz
 • Jogi személy esetén átutalással.

A bérelt gépkocsit TILOS másnak bérbe, illetve kölcsön adni, üzletszerű személy és teherfuvarozásra, versenyzésre, oktatásra használni és nem engedélyezett országba kivinni.

A bérlő tudomásul veszi:

 • A gépkocsit tele tankkal, műszaki adatlappal tisztán (kívül, belül) veszi át és ennek megfelelő állapotban adja vissza. Amennyiben ezt elmulasztja, az üzemanyag és a tisztítás díját a bérbeadó felszámolja.
 • A gépkocsit csak előírt üzemanyaggal töltheti fel, ennek be nem tartásából eredendő mindennemű meghibásodásért a bérlő teljes körű felelősséggel tartozik.
 • Saját hibás baleset esetén, a bérbeadó nem köteles csereautót biztosítani.
 • Ha a baleset nem a bérlő hibájából következett be, de azt a bérlő dokumentumokkal nem tudja igazolni, akkor a baleset saját hibásnak minősül és az abból adódó költségeket a bérlőt terhelik.
 • Minden olyan káresemény, ami a bérlő gondatlanságából származik, a bérlőt terheli.

A bérleti díj tartalmazza:

 • Kötelező biztosítás
 • Súlyadó
 • Rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségek
 • Tiszta állapotban történő átadás
 • Casco
 • Nemzetközi zöldkártya
 • Évszaknak megfelelő gumiabroncs
 • Autó szerviz költségei
 • 150 - 400 km/nap futásteljesítmény (bérleti időtől függően)

A bérleti díj nem tartalmazza:

 • Üzemanyag költséget
 • Nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket
 • Tartozék hiány: a gépkocsik a KRESZ által előírt kötelező tartozékokkal kerülnek átadásra, melyet a bérlő köteles hiánytalanul megőrizni
 • Gumijavítás: az abroncs sérülése, használhatatlanná válása esetén a javítás és a pótlás a bérlőt terheli
 • A magyar és külföldi autópálya matricákat, parkolási díjakat, valamint az úthasználati díjakat.

A gépkocsira vonatkozó biztosítási feltételek:

 • A biztosítás nem vonatkozik külső, belső tartozékok elvesztésére, valamint az utas ülésekre és rongálásra. Szintén nem vonatkozik az úgynevezett kerék alatti sérülésekre.
 • A gépkocsi sérülése esetén a bérlő köteles gondoskodni a kárrendezés alapdokumentumairól és azokat haladéktalanul a bérbeadó rendelkezésére bocsátja. A gépkocsikra KGFB, ill. CASCO biztosítást bérbeadó köt. A CASCO biztosítás meg nem váltható önrészt tartalmaz. A bérlő totál- és lopáskár esetén a biztosító által meghatározott kárkori érték 10 %-val felel. Amennyiben a bérlő vagy ügyfele hibájából a biztosító nem fizet (kocsiban felejtett iratok, indítókulcs stb.) a bérbeadó kárát a bérlő köteles teljes mértékben megfizetni.

Ha kérdése lenne,

kérem hívjon!

Elérhetőségek